• Tag Archieven app
 • ESP32 gebaseerde doe-het-zelf digitale uitlezing

  Deze DRO-adapter is gebaseerd op de nieuwe 32-bit ESP32-module en maakt gebruik van de tweede generatie universele TouchDRO-firmware die gegevens kan decoderen van kwadratuur-encoders, iGaging 21-bits schalen, iGaging absolute schalen en Shahe BIN6-schalen. In feite is de firmware functioneel identiek aan de versie die wordt geleverd op de voorgemonteerde iGaging- en Shahe-schaaladapters.

  Het circuit is identiek aan dat van de TouchDRO DIY Kit en is geoptimaliseerd voor 5V- en 3,3V-weegschalen. Dit omvat glazen/magnetische DRO-uitleesschalen, iGaging EZ-View DRO, iGaging DigiMag DRO, iGaging Absolute DRO lineaire uitleesschalen en Shahe Liner Remote DRO-uitleesschalen. Dit ontwerp is gekozen vanwege de goede balans tussen doe-het-zelfvriendelijk zijn en goede geluids- en storingsbestendigheid.

  Het bundelen van deze schakeling op een prototypebord is nogal een uitdaging vanwege het aantal vereiste point-to-point-verbindingen. Daarom gaan we ervan uit dat iedereen die deze constructie uitvoert, al een goed begrip van elektronica en goede soldeervaardigheden heeft. Er zijn dan ook geen gedetailleerde montage-instructies, omdat er van wordt uitgegaan dat je het meegeleverde schakelschema kunt lezen en volgen.

  Circuitoverzicht

  De kern van deze adapter wordt gevormd door het ESP32 DevKit V1-ontwikkelbord. Het is een op zichzelf staand circuit dat de ESP32 WROOM-module, USB-naar-seriële interface, spanningsregelaar en status-LED’s omvat. ESP32 WROOM heeft twee krachtige processors, hardware-kwadratuurdecoders, hardware-toerenteller en ingebouwde BlueTooth-transceiver. Bovendien is het erg goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar in de meeste delen van de wereld.

  Als gevolg hiervan is het een geweldig platform voor een doe-het-zelf-DRO. Het heeft één opmerkelijk nadeel: het is niet ontworpen om rechtstreeks met de buitenwereld te communiceren, dus de invoerpinnen hebben geen ingebouwde Schmitt-triggers, enz.. Als gevolg hiervan kunnen we de uitleesschaal niet rechtstreeks aansluiten en in plaats daarvan, moeten een geschikt ingangsconditioneringscircuit bouwen.

  ESP32 Devkit V1 Pinout - colandino.nl
  ESP32 Devkit V1 Pinout – colandino.nl

  Het circuit voor deze doe-het-zelf-adapter maakt gebruik van twee 74HC14 hex inverterende Schmitt-triggers om een ​​robuuste en ruisbestendige conditionering van het ingangssignaal te bieden. In wezen heeft elke schaalingangslijn een serieweerstand van 4,7 KOhm en een NOT-poort met een Schmitt-trigger. De lijn wordt door een weerstand van 47 KOhm omhoog getrokken naar de schaal Vcc.

  De serieweerstand is nodig om het IC tegen overspanning te beschermen. Omdat de 74HC14 wordt gevoed door een voeding van 3,3 V (dus het hoge uitgangssignaal is 3,3 V), ligt de ingang op de schaal van 5 V buiten de aanbevolen hoge ingangsspanning. Om het IC tegen schade te beschermen, voegen we een weerstand van 4,7 K toe, die de stroom beperkt tot een niveau dat veilig kan worden verwerkt door de interne diodes van de chip.

  Bovendien heeft elke schaalingang, evenals de toerenteller- en probleemingangen, 0,1 uF bypass-condensatoren. Deze zijn nodig om de ruis op de voedingslijn van de weegschaal te verminderen. Deze condensatoren moeten zo dicht mogelijk bij de schaalingangen worden geïnstalleerd. Op dezelfde manier bevindt zich naast elk van de 74HC14 een bypass-condensator van 0,1 uF.

  Ten slotte zijn er twee elektrolytische condensatoren van 100 uF, één op de 3,3 V-voedingsrail en één op de 5 V-voedingsrail. Als u van plan bent slechts één van die rails te gebruiken om de weegschaal van stroom te voorzien, kunt u de tweede condensator achterwege laten.

  Circuitschema

  Schema TouchDRO uitleesschaal adapter kit
  Schema TouchDRO uitleesschaal adapter kit

  Onderdelen / Stuklijst

  Deze DIY (Doe Het Zelf) DRO-kit bevat alle componenten die nodig zijn om een ​​TouchDRO-adapter te monteren.

  Waarde Beschrijving Aantal Referentie
  ESP32 Devkit V1 ESP32 WROOM Dev. Kit 1 U1
  74xx14 SN74HC14N Hex Schmitt Trigger 2 IC1, IC2
  Condensator, 100 uF Condensator elektrolytisch, 100uF, 35V 2 C14, C15
  Condensator, 0.1 uF Condensator keramisch, 0,1uF 50V 8 C1, C3, C5, C7, C9, C10, C11 en C12
  Weerstand, 4,7 KOhm Metaalfilmweerstand, 4,7 KOhm, 1/4W, 5% 10 R1 tot en met R10
  Weerstand, 47 KOhm Metaalfilmweerstand, 47 KOhm, 1/4W, 5% 10 R21 tot en met R30

  Configuratie schaalinvoer

  Voor elke ingang moet u de Vcc-pin op de juiste voedingsrail aansluiten. Als u het schema volgt, worden hierdoor ook de pull-up-weerstanden op dezelfde rail aangesloten (dit is erg belangrijk; anders kunt u uw uitleesschaal permanent beschadigen). Bovendien moet op iGaging 21-bits weegschalen de “CLOCK OUT”-pin zijn aangesloten (jumpers zijn gemarkeerd R11-R14 in het schema).

  Veel voorkomende configuraties zijn als volgt:

  • Glazen en magnetische uitleesschalen gebruiken een 5V-rail; Lijn “CLOCK OUT” (R11-R14) niet aangesloten
  • iGaging EZ-View DRO en iGaging DigiMag gebruiken 3,3V-rail; “CLOCK OUT”-lijn aangesloten
  • iGaging Absolute DRO en Shahe Remote DRO-uitleesschalen gebruiken een 3,3V-rail; “CLOCK OUT”-lijn niet aangesloten

  Opmerking: Hoewel het 3,3V-signaal afkomstig van capacitieve uitleesschalen [over het algemeen] veilig is voor ESP32, kunt u ze niet rechtstreeks aansluiten. Allereerst verwacht de firmware een omgekeerd signaal en zal niet werken zonder een “NOT”-poort. Ten tweede zou de uitlezing zonder de Schmitt-trigger te haperend kunnen zijn. Ten slotte kunnen eventuele geluidspieken boven de 3,6 V de ingangspinnen van de ESP32 permanent beschadigen.

  DRO-firmware

  De firmware die nodig is om deze DIY DRO-adapter uit te voeren, kunt u vinden in de sectie Downloads (Universele Firmware – 32 Bit). Deze ESP32-firmware is geschreven in low-level C, niet in Arduino. Om het in de ESP32-module te flashen, moet u Espressif tool chain callend IDF installeren. Het proces is ingewikkelder dan het uploaden van een schets naar een Arduino en vereist de installatie van USB-stuurprogramma’s en een paar opdrachtregelprogramma’s. De documentatie is te vinden op de Espressif-site.

  Installatie onder Linux Mint ESP-IDF

  Om te controleren of de Espressif IDF correct is geïnstalleerd, voert u de volgende opdracht uit: esptool.py versie Uw resultaat zou er ongeveer zo uit moeten zien:

  Voer uit in je terminal: esptool.py version
  Voer uit in je terminal: esptool.py version
  Voorbeelduitvoer van de bovenstaande opdracht

  Zodra u een werkomgeving heeft, decomprimeert u de gedownloade firmware in een map en voert u op de opdrachtregel het volgende uit:

  esptool.py \
  -p /dev/ttyACM0 \
  -b 460800 \
  --before default_reset \
  --after hard_reset \
  --chip esp32 write_flash \
  --flash_mode dio \
  --flash_size detect \
  --flash_freq 40m \
  0x1000 bootloader.bin \
  0x8000 partition-table.bin \
  0x10000 touchdro-universal-32-v14.bin

  Afhankelijk van uw besturingssysteem zullen de parameters waarschijnlijk variëren. Met name de parameter -p die de poort specificeert.

  • Op een op UNIX/Linux gebaseerd besturingssysteem kunt u ‘ls /dev/TTy*‘ uitvoeren om alle TTY-apparaten te zien voordat u ESP32 op de USB-poort aansluit, en daarna hetzelfde commando uitvoeren en het verschil vinden (wat de poort zal zijn voor ESP32).
   In de meeste gevallen zal dit “TTy……….” zijn.
  • Op Windows vindt u de poort die door ESP32 wordt gebruikt in het gedeelte “Seriële poorten” van Apparaatbeheer.

  Bouwtips en testen

  Het bouwproces voor deze adapter kent twee uitdagingen:

  • Het flashen van de firmware op ESP32 is een ingewikkeld proces
  • Het ingangscircuit vereist een aantal point-to-point-verbindingen

  Om het testen te vereenvoudigen, wilt u het misschien in deze twee fasen opdelen en elke fase afzonderlijk testen.

  ESP32-firmware

  ESP32 is een op zichzelf staande module en kan de TouchDRO-firmware prima uitvoeren zonder de ondersteunende circuits. Daarom zou uw eerste stap het flashen van de firmware op de module moeten zijn en ervoor zorgen dat deze werkt zoals verwacht:

  1. Schakel de module in via USB en controleer of de rode LED brandt en de blauwe LED knippert
  2. Koppel de module met uw Android-tablet en zorg ervoor dat het koppelingsproces slaagt. Apparaatnaam in de BT-apparaatlijst moet “TouchDRO DIY” zijn
  3. Open de TouchDRO-applicatie en sluit deze aan op de module
  4. Laat TouchDRO minimaal een minuut draaien. De applicatie mag de verbinding niet verliezen

  Optioneel kunt u een BlueTooth-terminaltoepassing (zoals BlueTerm) installeren en het volgende doen:

  1. Ontkoppel de TouchDRO-applicatie (indien aangesloten)
  2. Maak verbinding met de DRO-adapter via BlueTerm
  3. U zou een gegevensstroom moeten zien die x0;y0;z0;w0;t0;p0;
  4. Zoek de sondepin (zie pin-out hierboven) en sluit deze kort met de aarde
  5. De waarde voor p in de datastroom moet veranderen naar p1; en de stroom zou moeten versnellen
  6. Koppel de pin los van de aarde; p moet terugkeren naar p0;

  Als de tests slagen, werkt de firmware zoals verwacht.

  Ingangscircuit

  Nadat u het ingangscircuit hebt gebouwd (voordat u iets op de ESP32-module aansluit), is het een goed idee om elke lijn te testen om er zeker van te zijn dat de verbindingen werken.

  Hiervoor kunt u het volgende doen:

  1. Sluit 5V, 3,3V en aarde aan op de ESP32-module (zie pin-out hierboven). Als alternatief kunt u een bankvoeding of zelfs batterijen gebruiken.
  2. Controleer met behulp van een voltmeter de spanning op elke ingangspin. Omdat de pinnen omhoog zijn getrokken naar Vcc, moet de spanning zeer dicht bij de nominale Vcc liggen (5V of 3,3V, afhankelijk van uw configuratie)
  3. Controleer met behulp van een voltmeter de spanning op elke uitgang (de lijn die op ESP32 wordt aangesloten). De spanning moet dichtbij 0V liggen, aangezien 74HC14 een inverterende Schmitt-trigger is.
  4. Aard elke ingangslijn en controleer de spanning aan de uitgang. Het moet dichtbij de 3,3V liggen

  Als al deze tests slagen, werkt uw schakeling zoals verwacht en kunt u deze nu aansluiten op de ESP32-module. Controleer anders uw verbinding opnieuw, los eventuele problemen op en voer de test opnieuw uit.

  Uitleesschaal bedrading

  Glazen en magnetische uitleesschalen zijn over het algemeen zeer goed bestand tegen storende lijnruis enz. De 0,1 uF-condensatoren zijn niet strikt noodzakelijk, maar bieden wel enige bescherming tegen ruispieken op de toevoerlijn.
  Voor capacitieve uitleesschalen zijn de bypass-condensatoren erg belangrijk, omdat deze uitleesschalen zeer gevoelig zijn voor ruis en storingen. Idealiter zouden deze condensatoren in de leeskop van de uitleesschaal moeten worden geïnstalleerd. Als u het niet prettig vindt om de leeskop aan te passen, moeten de condensatoren op de USB-breakout-kaarten worden geïnstalleerd [tenzij u van plan bent de uitleesschaal op de hoofd-PCB aan te sluiten].


 • Gezocht: ontwikkelaar voor Explane op de Raspberry

  SchipholWatch zoekt een software-ontwikkelaar om de app Explane voor de Raspberry-microcomputer verder te ontwikkelen.

  Update 8 nov 2019 17:00 UUR – WE HEBBEN INMIDDELS IEMAND GEVONDEN!

  Foto: Hitesh Choudhary via Unsplash

  De basis van Explane voor de Raspberry staat. Echter is de oorspronkelijke ontwikkelaar niet langer beschikbaar voor de ondersteuning van de software.

  SchipholWatch wil met de Raspberry-versie van de app gebruikers in staat stellen het vliegtuiggeluid volcontinu te meten.

  De microcomputer wordt hiervoor aangesloten op een decibel-meter en aangesloten op het internet om de meetgegevens te uploaden naar de database achter de website Aviation Noise Reports by Explane. Lees verder  Bericht ID 5295


 • Explane

  Explane is een app waarmee burgers de geluidbelasting door vliegtuigen voor de omgeving snel en eenvoudig in beeld kunnen brengen. Het luchtvaartverkeer veroorzaakt geluidsoverlast voor omwonenden. De app kan een bijdrage leveren aan het huidige maatschappelijk debat over de snelle groei van het luchtvaartverkeer en de impact daarvan op de omgeving.

  Meten met Explane

  Explane meet het piekniveau van vliegtuiggeluid. Daardoor kunnen metingen van burgers een belangrijke aanvulling zijn op de jaargemiddelden waarmee de overheid en de luchtvaartsector rekenen. Dit is van belang voor het maatschappelijk debat, want juist de piekniveaus ervaren bewoners als overlast.

  Met één druk op de knop meet de app Explane het geluidsniveau van een passerend vliegtuig en koppelt dit getal aan de datum, de tijd en de locatie van de meting. Ook haalt de app gegevens van het betreffende vliegtuig op. Deze gegevens worden verzameld in een openbare database. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen op de site (https://reports.explane.org) inzoomen op de gegevens die voor hen van belang zijn. Lees verder  Bericht ID 5295


 • Continu meten met Explane kwestie van weken

  Ontwikkelaar René Kuijf testte een tiental dB-meters voor het continu meten met Explane (foto: René Kuijf)
  Ontwikkelaar René Kuijf testte een tiental dB-meters voor het continu meten met Explane (foto: René Kuijf)

  Vanmiddag bezocht een delegatie van SchipholWatch de ontwikkelaar van Explane op de Raspberry PI. We keken onze ogen uit. Het lijkt nog maar een kwestie van weken voordat iedereen voor een relatief klein bedrag (of we bouwen het zelf met een oude Raspberry PI) een meetstation kan aanschaffen dat geen vliegtuig mist.

  De geluidsmeter op de foto is een Benetech GM1356, deze is in China te koop tussen de €25 en €35 binnen 4 weken in huis en gratis verzonden.

  De Raspberry is een heel klein computertje van een paar tientjes. Gekoppeld aan een dB-meter registreert het apparaatje continu het omgevingsgeluid. Het knappe aan deze versie is dat het systeem zelfstandig vliegtuigen herkent en deze inclusief het gemeten geluidsniveau doorstuurt aan de database van Explane. De android app is al in gebruik.

  Ook het aantal vliegtuigen geteld
  Uniek van de vaste opstelling is dat nu ook een goed beeld kan worden gekregen van de frequentie waarmee vliegtuigen overkomen. Waar de app voor de smartphone afhankelijk is van de gebruiker die op een knop drukt om een meting door te sturen, stuurt de Raspberry íeder passerend vliegtuig automatisch door.

  Lees verder  Bericht ID 5295


 • Eminent heeft een nieuw alarmsysteem

  Eminent presenteerde in de eerste week van mei hun nieuwe GSM Alarmsysteem: het EM8710 868MHz Long Range Draadloos GSM Alarmsysteem. De EM8710 is gebaseerd op GSM en heeft een ingebouwde back-up batterij en sirene.

  Je installeert het 868MHz Long Range Draadloos GSM Alarm-systeem gemakkelijk zelf. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen vaste maandelijkse kosten (afhankelijk of je natuurlijk een prepaid simkaart of abonnement gebruikt). Met de meegeleverde accessoires (een bewegingsmelder, deur/raamcontact, afstandsbediening en twee RFID tags) is deze EM8710 starterkit een goede basis om je huis te beveiligen. Bij een alarm worden vijf personen gewaarschuwd door middel van een SMS bericht of telefoontje. Lees verder  Bericht ID 5295


 • ESCAM G02

  ESCAM G02 (HD 720 P)

  • HD 720 P Pan/Tilt WiFi IP IR Camera.
  • High definition beeldkwaliteit.
  • Resolutie tot 1 Megapixel, 1280*720.
  • Magapixel Lens.
  • 3.6mm Megapixel lens.
  • Pan en Tilt monitoring.
  • Pan 355 ° + Tilt 120 °, sliding scherm handmatig maakt afstandsbediening van de rotatie van camera en real-time monitoring.
  • Luisteren en spreken via ingebouwde microfoon en hoge kwaliteit audio speaker,  dus spreken online tussen camera en mobiele telefoon.
  • infrarood monitoring & Bewegingsdetectie, wanneer motion objecten detecteert, krijgt u een E-mail alert.
  • 10 stks IR Leds ontwerp, voor ultra helder night time beeld, max tot 8 m IR bereik.
  • Ondersteuning Multi-Platform via browser.
  • Ondersteuning Android/iOS mobiele tablets en computers.
  • Micro tf-kaart max tot 128G, tf-kaart slot, ondersteuning max tot 128 GB, dus geen NAS, NVR of andere hardware nodig om video op te nemen.
  • Dual WiFi Antenne, Dual antenne ontworpen, WiFi verbinding is stabieler en krachtige WiFi Verbinding, zonder bekabeling werkt via WiFi, kan gemakkelijk worden aangesloten met uw mobiele telefoon voor remote surveillance.

  Circa €20 via BangGood

  Lees verder  Bericht ID 5295


 • Sonoff POW 16A 3500W WIFI schakelaar met stroomverbruik monitor

  Geplaatst op door colani 2 Reacties
  De Sonoff POW 16A via BangGood
  De Sonoff POW 16A via BangGood

  De Sonoff POW. Vandaag kwam deze binnen, 10 dagen onderweg van BangGood, niet slecht. Eindelijk kunnen we het stroomverbruik van onze servers een beetje in kaart brengen. De Sonoff Pow is gebaseerd op de ESP8266 chipset welke is uitgerust met een volledige RCP/IP stack. De chip is te flashen met je eigen software maar over het algemeen gebruikt men ESPeasy, een goed ondersteund en veel gebruikt open source project. In feite is de pow gelijk aan de Sonoff 10A en 16A met als extra functie dat deze het stoomverbruik kan bijhouden, zodra dit goed werkt in ESPeasy denk ik er sterk over om alle modules te vervangen voor deze iets duurdere module. Het relais kan 16A schakelen en de huidige die ik in gebruik heb maar 10A, al is dat meer dan genoeg voor wat LED verlichting en een paar printers en klein huishoudelijke apparaten. En natuurlijk net als bij de overige Sonoff modules kun je ook timers programmeren zoveel je wil.

  De eigen software van Sonoff werkt via een app over je WiFi verbinding waarmee apparaten alleen via deze app in en uit kunnen worden geschakeld. Verre van ideaal dus, en zeker voor ons als domoica fans, wij willen vrijheid om alles naar eigen wens in te richten. Waarmee ik niet wil zeggen dat de app niet functioneert, als je alleen Sonoff wifi producten zou gebruiken zal het zeker voldoen. Gelukkig is Arend druk met de implementatie van de Sonoff POW in ESPeasy en het vermogensverbruik kunnen we dan ook snel in Domoticz meenemen. Lees verder  Bericht ID 5295


 • Sonoff TH 10A/16A

  Geplaatst op door colani 3 Reacties

  In bestelling bij BangGood: Zodra we deze hebben toegevoegd en aan onze ‘Smart Home‘ hebben toegevoegd volgt een beschrijving en uitgebreide review.

  De Sonoff TH10 / 16 is een Sonoff versie die kan controleren op de ingestelde temperatuur en vochtigheid via de APP eWeLink. Net zoals de naam al aangegeeft, ondersteunt de nieuwe versie ‘Sonoff TH’  twee voedings specificaties, namelijk 10A en 16A. De ‘Sonoff TH’ ondersteunt controle van ingestelde temperatuur en luchtvochtigheid, wanneer de temperatuur en/of vochtigheid van de omgeving of ruimte in het bereik valt, wordt een melding doorgegeven en automatisch de  aangesloten apparaten in of uitgeschakeld. Lees verder  Bericht ID 5295


 • Wat is een IP Camera

  Wat heb ik nodig?

  IP-camera’s zijn camera’s met een Netwerk of WiFi kaart. Hierdoor kan je ze koppelen met je netwerk en kan je de beelden op je smartphone en tablet bekijken. En natuurlijk kan je ze ook opslaan op een NAS of een NVR (Netwerk Video Recorder).

  Op deze pagina kun je lezen welke opties er zijn, zodat je de beste camera voor jouw situatie kan kiezen.


  De stroomvoorziening van een camera

  Een camera heeft stroom nodig anders werkt hij niet. Er zijn 3 mogelijkheden om de camera te voorzien van stroom.
  Een binnencamera kan vaak gewoon met een stekker/voeding aangesloten worden. Voor een buitencamera heb je een stopcontact nodig en dat is niet altijd beschikbaar. Je kunt de voedingskabels echter vaak vrij simpel verlengen en een binnen-stopcontact gebruiken. Als alternatief kan je dan een camera nemen met een ingebouwde accu of je kiest voor een POE-gevoede camera.
  PoE staat voor Power Over Ethernet, oftewel je voegt stroom toe aan je netwerkkabel. Een speciale switch is hiervoor vereist, een zogenaamde PoE switch. Of je gebruikt een goedkope PoE injector welke op Banggood een AliExpress voor een paar Euro te koop zijn. (lees ook PoE)
  Lees verder  Bericht ID 5295


 • Z-Wave

  Hoewel de Z-Wave-standaard in Denemarken ontwikkeld is, heeft de Z-Wave-alliantie haar hoofdkwartier in de USA. Circa veertig bedrijven zijn lid van deze associatie, die een groot aantal apparaten (meer dan 1500) en controllers aanbiedt. Het Z-Wave-systeem is ideaal voor doe-het-zelvers (dat is niet onbelangrijk, want er zijn in de meeste Europese landen geen erkende installateurs voor Z-Wave).
  Veel Duits- en Engelstalige handboeken en tutorials helpen bij de planning en bij het inrichten van een Z-Wave-systeem voor domotica.

  Centrale
  Er is een aantal cloud-based ‘Smart Hubs’ (sommige daarvan zijn alleen beschikbaar tegen maandelijkse abonnementskosten). Verder zijn er hubs, gateways en home-controllers. Let er bij de keuze op of het betreffende apparaat ook voldoet aan de Europese eisen. Vooral de drie centrales van de leverancier HomeSeer uit de USA zijn interessant. Vanuit de behuizing van de kleine HomeTroller S2 lachen de USB-sockets van een Raspberry Pi 2 ons toe. De controllers verschillen onderling qua beschikbare drivers/plug-ins voor bepaalde functies (en qua prijs). Veel functies kunnen ook later bijgekocht worden. Het aanbod omvat ook enkele USB-sticks, waarmee ‘vreemde’ controllers in een Z-netwerk kunnen worden opgenomen.

  Apparaten
  Bij de apparaten zien we dezelfde beperkingen als bij de controllers: niet alles wat wordt aangeboden is ook geschikt voor de Europese markt, omdat de gebruikte SRD-frequentie hier niet toegestaan is.
  Het zoeken naar en kiezen uit het grote aantal apparaten is niet gemakkelijk: op de internationale website kunnen we de apparaten sorteren op functie, maar niet op SRD-frequentie; op de Duitse website is het juist andersom.
  De batterijgevoede apparaten zijn te verdelen in de gebruikelijke functiegroepen zoals licht/dimmen, schakelaars/druktoetsen, inbraakalarm, sensoren, verwarmingsthermostaten en besturing van rolluiken. Er zijn ook interessante ongewone functies zoals energiemeters, afstandsbedieningen, overstromingsalarmen, waterleidingkleppen, verlichtingsproducten met ingebouwde draadloze besturing en nog veel meer.
  De hoofdcontroller is een speciale Z-Wave-SOC, die de transceiver voor draadloze communicatie, een 8051-compatibele microcontroller en allerlei periferie-interfaces bevat.

  Apps
  De verkrijgbare controllers/hubs/gateways zijn over het algemeen uitgerust met smartphone-apps en pc-software voor de besturing, controle en configuratie.

  Protocol/beveiliging
  Z-Wave werkt met Frequency Shift Keying (FSK) met een frequentieafstand van 20 kHz. Daarbij worden datasnelheden tot 100 kbit/s gebruikt op verschillende frequenties. Het zendvermogen is begrensd tot enkele milliwatts, hoewel op de 868 MHz-SRD-band een duidelijk groter zendvermogen van 25 mW is toegestaan. Toch zou de reikwijdte binnenshuis 40m moeten zijn. De communicatie werkt met een simpele standaardcodering; beveiligde toepassingen zoals elektronische deursloten of dakramen werken met een apart TAN-systeem.

  Voor- en nadelen
  Het Z-Wave-systeem biedt een grote keuze aan apparaten, kan dankzij veel hulpbronnen gemakkelijk zelf ingericht worden en is erg goedkoop. De ontwikkeling van eigen controllers/randapparaten wordt goed ondersteund. De beschrijving van de apparaten en centrales op de Z-Wave-site is erg mager, nauwkeurige informatie (datasheets) moeten we zoeken bij de betreffende fabrikanten. Het selecteren van apparaten die geschikt zijn voor gebruik in Europa (SRD-frequentie) is erg lastig.

  Terug naar Smart Home

  Met dank aan Elektor Magazine