• Tag Archieven telefoon
 • Geroote Toon bedienen met Domoticz

  Nadat je jouw Toon succesvol hebt geroot ga je natuurlijk als eerste je Toon-abonnement bij Eneco opzeggen; het abonnement kost je 4,50 € per maand daar heb je nu niets meer aan. Maar hoe krijg je de data van Toon dan in Domoticz? En hoe kan je via Domoticz de Toon bedienen?

  Na het uitvoeren van onderstaande stappen is het mogelijk om informatie uit de Toon te in Domoticz te laten weergeven en de Toon vanuit Domoticz aan te sturen.

  Toon > Domoticz

  • Huidige temperatuur (omgeving)
  • Ingestelde temperatuur (thermostaat)
  • Ingesteld programma
  • Ingestelde scene
  • Brander informatie (wordt de ketel gebruikt voor CV of Warm Water?)
  • Boiler temperatuur (ingaand en uitgaand)
  • Boiler temperatuur-setpoint
  • Keteldruk
  • Modulatie-level

  Domoticz > Toon

  • Instellen temperatuur (thermostaat)
  • Instellen programma
  • Instellen scene

  (Stap 1)

  User variables

  Allereerst gaan we 13 user variables aanmaken (Setup > More Options > User variables). In onderstaande tabel zie je eerst de “Variable name”, vervolgens het type (allemaal String) en tot slot de “Variable value”. Zorg ervoor dat je de namen en waarden exact overneemt (later kun je de namen eventueel wijzigen, maar dat scheelt voor nu wat debugging als er ergens iets niet goed gaat).

  1: UV_ToonboilerModulationLevel        String Boiler_Modulation_level
  2: UV_ToonboilerPressure               String Boilerdruk
  3: UV_ToonboilerOutTempName            String Temperatuur Boiler Uit
  4: UV_ToonboilerInTempName             String Temperatuur Boiler In
  5: UV_ToonProgramInformationSensorName String ToonProgramInformation
  6: UV_ToonAutoProgramSensorName        String ToonAutoProgram
  7: UV_ToonScenesSensorName             String Toon Scenes
  8: UV_ToonTemperatureSensorName        String Temperatuur Binnen
  9: UV_ToonIP                           String 10.0.0.180
  10: UV_ToonThermostatSensorName         String ToonThermostat
  11: UV_DomoticzIP                       String 10.0.0.1:8080
  12: UV_ToonBurnerName                   String ToonBranderInfo
  13: UV_ToonBoilerTempSetpointSensorName String ToonBoilerTempSetpoint

  Bij UV_ToonIP geeft je als waarde het vaste IP van je Toon in en bij UV_DomoticzIP geef je het IP van Domoticz in inclusief het poort-nummer.

  Virtuele devices

  De volgende stap is om virtuele devices aan te maken, deze hebben we nodig om acties te kunnen uitvoeren of data te kunnen aflezen. Ga naar Setup -> Hardware en kies bij Type voor Dummy. Je mag zeg een herkenbare naam kiezen:

  colandino.nl

   

  Zodra de Dummy Hardware toegevoegd is kunnen de virtuele sensoren gaan aanmaken. Klik hiervoor op Create Virtual Sensors (in het donkerblauw).

  Maak nu de virtuele sensor aan van het type “Temperature” en geef “Temperatuur Binnen” als naam van de sensor in:

  Maak op dezelfde wijze onderstaande virtuele sensoren aan:

  (Stap 2)


  1: ToonThermostat - Thermostat Setpoint sensor
  2: ToonAutoProgram - Selector Switch sensor
  3: ToonProgramInformation - Text sensor
  4: Toon Scenes - Selector Switch sensor
  5: ToonIP - Text Sensor
  6: ToonBranderInfo - Selector Switch sensor
  7: ToonBoilerTempSetpoint - Temperatuur sensor
  8: Temperatuur Boiler In - Temperatuur sensor
  9: Temperatuur Boiler Uit - Temperatuur sensor
  10: Boilerdruk - Pressure sensor
  11: Boiler_Modulation_level - Percentage sensor

  Voordat de scripts ingesteld kunnen worden zal de “ToonIP” Text-sensor ingevuld moeten worden met het IP-adres van de Toon.

  Het eerste IP-adres in onderstaande regel is het IP van Domoticz, het tweede IP-adres is het IP van Toon. Ook moet je bij idx= het IDX-nummer van de ToonIP-textsensor invullen.(Zie nr. 9 van stap 1)
  10.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=22058&nvalue=0&svalue=10.0.0.180

  Bovenstaande regel wordt niet altijd juist getoond, onderstaande regel zou hetzelfde resultaat moeten geven:
  http://10.0.0.1:8080/json.htm?param=udevice&type=command&idx=22058&nvalue=0&svalue=10.0.0.180

  Geef deze URL in een willekeurig browser in, het resultaat zal dan zijn:
  { “status” : “OK”,
  “title” : “Update Device”
  }

  (Stap 3)

  Sensoren instellen

  Er moeten nog een aantal sensoren ingesteld worden, zodat de Toon hiermee
  bediend kan worden. Ga binnen Domoticz naar het tabblad Switches.

  ToonAutoProgram

  Klik bij “ToonAutoProgram” op “Edit”

  • stel “Hide Off Level” in op “OFF”
  • Pas de “Level Names” aan:
   • 0 Off
   • 10 Nee
   • 20 Ja
   • 30 Tijdelijk
  • Pas de “Level Action” aan, gebruik het IP-adres van de Toon.
   • 0
   • 10 http://10.0.0.180/happ_thermstat?action=changeSchemeState&state=0
   • 20 http://10.0.0.180/happ_thermstat?action=changeSchemeState&state=1
   • 30
  • Druk op “Save” om de wijzigingen op te slaan

  Toon Scenes

  Klik bij “Toon Scenes” op “Edit”

  • stel “Hide Off Level” in op “OFF”
  • Pas de “Level Names” aan:
   • 0 Off
   • 10 Weg
   • 20 Slapen
   • 30 Thuis
   • 40 Comfort
   • 50 Handmatig
  • Pas de “Level Action” aan, gebruik het IP-adres van de Toon.
   • 0
   • 10 http://10.0.0.180/happ_thermstat?action=changeSchemeState&state=2&temperatureState=3
   • 20 http://10.0.0.180/happ_thermstat?action=changeSchemeState&state=2&temperatureState=2
   • 30 http://10.0.0.180/happ_thermstat?action=changeSchemeState&state=2&temperatureState=1
   • 40 http://10.0.0.180/happ_thermstat?action=changeSchemeState&state=2&temperatureState=0
   • 50 http://10.0.0.180/happ_thermstat?action=setSetpoint&Setpoint=60
  • Druk op “Save” om de wijzigingen op te slaan

  BranderInfo

  Klik bij “ToonBranderInfo” op “Edit”

  • Pas de “Level Names” aan:
   • 0 Off
   • 10 CV
   • 20 WW
  • Druk op “Save” om de wijzigingen op te slaan

   

  Scripts

  Om alles goed te laten werken gaan we gebruik maken van twee dzVents scripts. Ga naar Setup > More Options > Events en maak een nieuw dzVents-script aan, getriggerd door ‘device’. Haal de code die erin staat weg en plak ondestaande code erin. Geef het script een herkenbare naam (bv. Toon Setpoint), zet het script op actief en sla het op.

  Lua
  return {
  on = {
  devices = {
  'ToonThermostat'
  }
  },

  execute = function(domoticz, device)
  domoticz.openURL(string.format(‘http://%s/happ_thermstat?action=setSetpoint&Setpoint=%s’, domoticz.variables(‘UV_ToonIP’).value, device.setPoint*100))
  domoticz.log(‘Setting Toon setpoint to ‘.. device.setPoint)
  end
  }

  Maak vervolgens nog een dzVents-script aan, dit keer getriggerd door Timer. Haal de code weg en plak onderstaande code erin. Ook nu geef je het script een herkenbare naam (bv. Toon), zet je het op actief en sla je het op.

  return {
  on = {
  timer = {
  'every minute'
  }
  },

  execute = function(domoticz)
  local ToonThermostat = domoticz.variables(‘UV_ToonThermostatSensorName’).value — Sensor showing current setpoint
  local ToonTemperature = domoticz.variables(‘UV_ToonTemperatureSensorName’).value — Sensor showing current room temperature
  local ToonBoilerTempIn = domoticz.variables(‘UV_ToonboilerInTempName’).value — Sensor showing water temp return
  local ToonBoilerTempOut = domoticz.variables(‘UV_ToonboilerOutTempName’).value — Sensor showing current water temp out
  local ToonBoilerPressure = domoticz.variables(‘UV_ToonboilerPressure’).value — Sensor showing current room temperature
  local ToonBoilerModulation = domoticz.variables(‘UV_ToonboilerModulationLevel’).value — Sensor showing current Boiler Modulation
  local ToonScenes = domoticz.variables(‘UV_ToonScenesSensorName’).value — Sensor showing current program
  local ToonAutoProgram = domoticz.variables(‘UV_ToonAutoProgramSensorName’).value — Sensor showing current auto program status
  local ToonProgramInformation = domoticz.variables(‘UV_ToonProgramInformationSensorName’).value — Sensor showing displaying program information status
  local ToonIP = domoticz.variables(‘UV_ToonIP’).value
  local DomoticzIP = domoticz.variables(‘UV_DomoticzIP’).value
  local ToonBurnerName = domoticz.variables(‘UV_ToonBurnerName’).value
  — local P1SmartMeterPower = domoticz.variables(‘UV_P1SmartMeterElectra’).value
  — local P1SmartMeterGas1 = domoticz.variables(‘UV_P1SmartMeterGasMeterStand’).value
  local ToonBoilerSetpoint = domoticz.variables(‘UV_ToonBoilerTempSetpointSensorName’).value — Sensor showing current boiler set point water temp out

  — Handle json
  local json = assert(loadfile “/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua”)() — For Linux
  local handle = assert(io.popen(string.format(‘curl http://%s/happ_thermstat?action=getThermostatInfo’, ToonIP)))
  local ThermostatInfo = handle:read(‘*all’) handle:close()
  local jsonThermostatInfo = json:decode(ThermostatInfo)

  if jsonThermostatInfo == nil then
  return
  end

  local handle2 = assert(io.popen(string.format(‘curl http://%s/boilerstatus/boilervalues.txt’, ToonIP)))
  local BoilerInfo = handle2:read(‘*all’)
  handle2:close()

  — JSON data from Toon contains a extra “,” which should not be there.
  BoilerInfo = string.gsub(BoilerInfo, “,}”, “}”)
  jsonBoilerInfo = json:decode(BoilerInfo)

  — http://IP_TOON/hdrv_zwave?action=getDevices.json
  — local handle4 = assert(io.popen(string.format(‘curl http://%s/hdrv_zwave?action=getDevices.json’, ToonIP)))
  — local GasPowerInfo = handle4:read(‘*all’)
  — handle4:close()

  — JSON data from Toon contains a extra “.” which should not be there.
  — GasPowerInfo = string.gsub(GasPowerInfo, “dev_4.”, “dev_4”)
  — GasPowerInfo = string.gsub(GasPowerInfo, “dev_4:”, “dev_4\”:”)

  — local jsonGasPower = json:decode(GasPowerInfo)

  — domoticz.log(jsonGasPower)
  — local CurrentElectricityFlowHoog = tonumber(jsonGasPower.dev_44.CurrentElectricityFlow )
  — local CurrentElectricityQuantityHoog = tonumber(jsonGasPower.dev_44.CurrentElectricityQuantity)
  — local CurrentElectricityFlowLaag = tonumber(jsonGasPower.dev_46.CurrentElectricityFlow )
  — local CurrentElectricityQuantityLaag = tonumber(jsonGasPower.dev_46.CurrentElectricityQuantity)
  — local CurrentGasFlow = tonumber(jsonGasPower.dev_41.CurrentGasFlow)
  — local CurrentGasQuantity = tonumber(jsonGasPower.dev_41.CurrentGasQuantity)
  — local CurrentElectricityQuantity = CurrentElectricityFlowHoog + CurrentElectricityFlowLaag
  — local CurrentElectricityDeliveredLaag = 0 — local CurrentElectricityDeliveredHoog = 0
  — local totalDeliveredPower = 0

  — domoticz.devices(P1SmartMeterPower).updateP1(CurrentElectricityQuantityLaag, CurrentElectricityQuantityHoog, CurrentElectricityDeliveredLaag, CurrentElectricityDeliveredHoog, CurrentElectricityQuantity, totalDeliveredPower).silent()
  — domoticz.devices(P1SmartMeterGas1).updateGas(CurrentGasQuantity).silent()

  — Update the Boiler Water In to current value
  local currentboilerInTemp = tonumber(jsonBoilerInfo.boilerInTemp)
  if domoticz.utils.round(domoticz.devices(ToonBoilerTempIn).temperature,0) ~= domoticz.utils.round(currentboilerInTemp,0) then
  — domoticz.log(‘Updating Boiler Water In to current value: ‘ ..currentboilerInTemp)
  domoticz.devices(ToonBoilerTempIn).updateTemperature(currentboilerInTemp).silent()
  end

  — Update the Boiler water Out to current value
  local currentboilerOutTemp = tonumber(jsonBoilerInfo.boilerOutTemp)
  if domoticz.utils.round(domoticz.devices(ToonBoilerTempOut).temperature,0) ~= domoticz.utils.round(currentboilerOutTemp,0) then
  — domoticz.log(‘Updating Boiler Water Out to current value: ‘ ..currentboilerOutTemp)
  domoticz.devices(ToonBoilerTempOut).updateTemperature(currentboilerOutTemp).silent()
  end

  — Update the Boiler water Pressure to current value
  local currentBoilerPressure = tonumber(jsonBoilerInfo.boilerPressure)
  if domoticz.utils.round(domoticz.devices(ToonBoilerPressure)._nValue,0) ~= domoticz.utils.round(currentBoilerPressure,0) then
  — domoticz.log(‘Updating Boiler Pressure to current value: ‘ ..currentBoilerPressure)
  domoticz.devices(ToonBoilerPressure).updatePressure(currentBoilerPressure).silent()
  end

  local currentSetpoint = tonumber(jsonThermostatInfo.currentSetpoint) / 100
  local currentTemperature = domoticz.utils.round(tonumber(jsonThermostatInfo.currentTemp) / 100,1)
  local currentProgramState = tonumber(jsonThermostatInfo.programState)
  if currentProgramState == 0 then currentProgramState = 10 — No
  elseif currentProgramState == 1 then currentProgramState = 20 — Yes
  elseif currentProgramState == 2 then currentProgramState = 30 — Temporary
  end
  local currentActiveState = tonumber(jsonThermostatInfo.activeState)
  if currentActiveState == -1 then
  currentActiveState = 50 — Manual
  elseif currentActiveState == 0 then currentActiveState = 40 — Comfort
  elseif currentActiveState == 1 then currentActiveState = 30 — Home
  elseif currentActiveState == 2 then currentActiveState = 20 — Sleep
  elseif currentActiveState == 3 then currentActiveState = 10 — Away
  elseif currentActiveState == 4 then currentActiveState = 60 — Holiday
  end

  — Update the toon burner selector to current program state
  local currentBurnerInfo = tonumber(jsonThermostatInfo.burnerInfo)
  local CurrentToonBurnerValue = domoticz.devices(ToonBurnerName).level
  if currentBurnerInfo == 0 then currentBurnerInfo = 0 — uit
  elseif currentBurnerInfo == 1 then currentBurnerInfo = 10 — cv aan
  elseif currentBurnerInfo == 2 then currentBurnerInfo = 20 — warmwater aan
  elseif currentBurnerInfo == 3 then currentBurnerInfo = 10 — voorverwarmen volgend setpoint
  end

  if CurrentToonBurnerValue ~= currentBurnerInfo then — Update toon burner selector if it has changed
  — domoticz.log(‘Updating Toon burner info:’)
  domoticz.devices(ToonBurnerName).switchSelector(currentBurnerInfo)
  end

  — Update the modulation level of the burner
  local currentModulationLevel = tonumber(jsonThermostatInfo.currentModulationLevel)
  if domoticz.devices(ToonBoilerModulation).percentage + 1 ~= currentModulationLevel + 1 then
  — domoticz.log(‘Updating the Modulation sensor to new value: ‘ ..currentModulationLevel)
  domoticz.devices(ToonBoilerModulation).updatePercentage(currentModulationLevel)
  end

  — Update the temperature Boiler setpoint to current boiler set point
  local currentInternalBoilerSetpoint = jsonThermostatInfo.currentInternalBoilerSetpoint+1
  if domoticz.utils.round(domoticz.devices(ToonBoilerSetpoint).temperature, 1) ~= domoticz.utils.round(currentInternalBoilerSetpoint, 1) then
  — domoticz.log(‘Updating the Boiler internal temperature setpoint to new value: ‘ ..currentInternalBoilerSetpoint)
  domoticz.devices(ToonBoilerSetpoint).updateTemperature(currentInternalBoilerSetpoint)
  end

  — Update the thermostat sensor to current setpoint
  if domoticz.devices(ToonThermostat).setPoint*100 ~= currentSetpoint*100 then
  — domoticz.log(‘Updating thermostat sensor to new set point: ‘ ..currentSetpoint)
  domoticz.devices(ToonThermostat).updateSetPoint(currentSetpoint).silent()
  end

  — Update the temperature sensor to current room temperature
  if domoticz.utils.round(domoticz.devices(ToonTemperature).temperature, 1) ~= domoticz.utils.round(currentTemperature, 1) then
  — domoticz.log(‘Updating the temperature sensor to new value: ‘ ..currentTemperature)
  domoticz.devices(ToonTemperature).updateTemperature(currentTemperature)
  end

  — Update the toon scene selector sensor to current program state
  if domoticz.devices(ToonScenes).level ~= currentActiveState then — Update toon selector if it has changed
  — domoticz.log(‘Updating Toon Scenes selector to: ‘..currentActiveState)
  domoticz.devices(ToonScenes).switchSelector(currentActiveState).silent()
  end

  — Updates the toon auto program switch
  if domoticz.devices(ToonAutoProgram).level ~= currentProgramState then — Update toon auto program selector if it has changed
  — domoticz.log(‘Updating Toon Auto Program selector to: ‘..currentProgramState)
  domoticz.devices(ToonAutoProgram).switchSelector(currentProgramState).silent()
  end

  — Updates the toon program information text box
  local currentNextTime = jsonThermostatInfo.nextTime
  local currentNextSetPoint = tonumber(jsonThermostatInfo.nextSetpoint) / 100

  if currentNextTime == 0 or currentNextSetPoint == 0 then
  ToonProgramInformationSensorValue = ‘Op ‘ ..currentSetpoint.. ‘°’
  else
  ToonProgramInformationSensorValue = ‘Om ‘ ..os.date(‘%H:%M’, currentNextTime).. ‘ op ‘ ..currentNextSetPoint.. ‘°’
  end

  if domoticz.devices(ToonProgramInformation).text ~= ToonProgramInformationSensorValue then
  — domoticz.log(‘Updating Toon Program Information to: ‘..ToonProgramInformationSensorValue)
  domoticz.devices(ToonProgramInformation).updateText(ToonProgramInformationSensorValue)
  end
  end
  }

  P1 Energie-meting (slimme meter)

  Energie-meting, verbruik van elektra en gas, kun je via een P1-kabel naar je Toon laten versturen. Zelf heb ik ervoor gekozen om met een P1 USB-kabel deze gegevens direct naar Domoticz te sturen. Mocht je deze gegevens via Toon willen laten lopen, dan moet je regel 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 en 70 un-commenten.

  Tevens moet je op regel 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 het juiste dev_ nummer invullen. Het juiste nummer kun je vinden door onderstaande URL in te geven in een browser (uiteraard wel het IP van jouw Toon gebruiken):

  http://10.0.0.180/hdrv_zwave?action=getDevices.json

  Het is wat lastig om de juiste dev_nummers te vinden, maar met wat puzzelen moet het wel lukken (de nummers zijn helaas niet voor iedere Toon gelijk).

  Ook moet je nog even regel 20 en 21 un-commenten, en user variables aanmaken met dezelfde naam als in regel 20 en 21 staat.

  UV_P1SmartMeterElectra String Stroom
  UV_P1SmartMeterGasMeterStand String Gas

  Tot slot moet je nog een virtuele gas-sensor (naam: Gas) én een virtuele stroom-sensor (naam: Stroom) aanmaken.

  Testen

  Zodra alle dummy sensors, user variables en scripts goed zijn ingeladen kan er binnen de verschillende tabbladen in Domoticz informatie uitgelezen worden of instellingen ingesteld worden.

  Via het tabblad “Temperature” kan bij “ToonTemperature” de omgevingstemperatuur van de Toon worden uitgelezen. De sensor “ToonBoilerTempSetpoint” laat de temperatuur van de Boiler in de CVketel zien.

  Via het tabblad “Utility” kan bij “ToonThermostat” de temperatuur ingesteld worden welke daarna binnen enkele seconden doorgevoerd zou moeten worden in de Toon. De sensor “ToonProgramInformation” laat de ingestelde temperatuur zien. De sensor “ToonIP” laat het IP-adres van de Toon zien zoals eerder is ingesteld. De sensor Stroom en Gas laten het actuele verbruik zien en de meterstand.

  Via het tabblad “Switches” kan bij “ToonScenes” een scene ingesteld worden, bijvoorbeeld “Away” of “Sleep”.
  Ook kan er bij “ToonAutoProgram” ingesteld worden of het in de Toon ingestelde programma aan- of uitgezet moet worden. De sensor “ToonBranderInfo” laat zien of de CV-ketel gebruikt wordt voor CVverwarming(CV) of voor warm water (WW).

  De sensoren “ToonBoilerTempSetpoint” en “ToonBranderInfo” werken alleen als de Toon modulair is aangesloten op de CV-ketel.


 • NFC TAG compatibel telefoons

  Deze lijst bevat alle bij ons bekende telefoons die NFC ondersteunen (laatste update: 23 mei 2019)Modellen gemarkeerd met  memory zijn telefoons welke nog steeds verkrijgbaar zijn en werken met de MIFARE Classic® chip.Modellen gemarkeerd met tablet_android zijn Tablets.

  Klik om een merk of blader door de lijst:

  Apple – AsusBlackBerryDellFujitsuGoogleHTCHuaweiLGMicrosoftMotorolaNokiaSamsungSonyXiaomi

  Lees verder  Bericht ID 5410


 • Eminent heeft een nieuw alarmsysteem

  Eminent presenteerde in de eerste week van mei hun nieuwe GSM Alarmsysteem: het EM8710 868MHz Long Range Draadloos GSM Alarmsysteem. De EM8710 is gebaseerd op GSM en heeft een ingebouwde back-up batterij en sirene.

  Je installeert het 868MHz Long Range Draadloos GSM Alarm-systeem gemakkelijk zelf. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen vaste maandelijkse kosten (afhankelijk of je natuurlijk een prepaid simkaart of abonnement gebruikt). Met de meegeleverde accessoires (een bewegingsmelder, deur/raamcontact, afstandsbediening en twee RFID tags) is deze EM8710 starterkit een goede basis om je huis te beveiligen. Bij een alarm worden vijf personen gewaarschuwd door middel van een SMS bericht of telefoontje. Lees verder  Bericht ID 5410


 • Konig SEC-ALARM200 draadloos alarmsysteem

  Dit verfijnde en eenvoudig te gebruiken draadloos alarmsysteem heeft een ingebouwde telefoonkiezer om elk huis optimaal te beveiligen.
  Als een sensor geactiveerd wordt in de alarmfunctie zal deze het luide alarmgeluid in werking stellen en de telefoonkiezer zal de voorgeprogrammeerde nummers bellen. Tijdens aanwezigheid kan de alert functie de gebruiker in kennis stellen over wat er in het huis gebeurt. Gebruikers kunnen 3 codes programmeren de hoofdcode een secundaire code en een dwangcode om het stille alarm te activeren. Het systeem is eenvoudig van buitenaf te controleren door in te bellen met een programmeerbaar wachtwoord.
  Er kunnen maximaal 5 verschillende zones geprogrammeerd en 10 sensoren aangesloten worden. Het systeem beschikt bovendien over een paniektoets op het alarmpaneel en afstandsbediening voor noodsituaties.


 • Gelijk en wisselstroom

  Wisselspanning en gelijkspanning (gelijkstroom)

  Begrippen Toepassingen
  Van AC DC Meten aan DC
  Steeds meer DC Verschillen AC DC
  USB-C Transport AC DC
  DC in gebouwen Wet- en regelgeving

  Hernieuwbare energie en het milieu worden steeds belangrijker. De meeste elektrische energiebronnen produceren gelijkspanning (DC). De meest gebruikelijke vormen van opslag van elektrische energie werken ook met DC. En de meeste apparaten werken ook op gelijkspanning. DC installaties wijken op belangrijke punten af van AC-installaties (wisselspanning-installaties). Het ontwerpen, installeren en beheren van DC-installaties is nog geen gemeengoed.

  Begrippen

  Spanning, stroom, weerstand en vermogen

  Stroom loopt pas door een schakeling als er sprake is van spanning. Spanning komt pas tot stand wanneer er een weerstand is gevormd. Daarnaast moet stroom altijd in een kring lopen.
  Het filmpje laat zien waarom een stroom altijd in een kring moet lopen en wat het verschil is tussen een serie- en parallel schakeling.

  De verhouding tussen spanning stroom en weerstand is te berekenen d.m.v. de volgende formule: U (spanning) = I (stroom) x R (weerstand). Dit wordt ook wel de wet van Ohm genoemd. Daarnaast heb je nog het vermogen. Dit is een afgeleid deel van de stroom en spanning. Vermenigvuldig de spanning met stroom en je krijgt het vermogen in Watt. Lees verder  Bericht ID 5410


 • Sonoff POW 16A 3500W WIFI schakelaar met stroomverbruik monitor

  Geplaatst op door colani 2 Reacties
  De Sonoff POW 16A via BangGood
  De Sonoff POW 16A via BangGood

  De Sonoff POW. Vandaag kwam deze binnen, 10 dagen onderweg van BangGood, niet slecht. Eindelijk kunnen we het stroomverbruik van onze servers een beetje in kaart brengen. De Sonoff Pow is gebaseerd op de ESP8266 chipset welke is uitgerust met een volledige RCP/IP stack. De chip is te flashen met je eigen software maar over het algemeen gebruikt men ESPeasy, een goed ondersteund en veel gebruikt open source project. In feite is de pow gelijk aan de Sonoff 10A en 16A met als extra functie dat deze het stoomverbruik kan bijhouden, zodra dit goed werkt in ESPeasy denk ik er sterk over om alle modules te vervangen voor deze iets duurdere module. Het relais kan 16A schakelen en de huidige die ik in gebruik heb maar 10A, al is dat meer dan genoeg voor wat LED verlichting en een paar printers en klein huishoudelijke apparaten. En natuurlijk net als bij de overige Sonoff modules kun je ook timers programmeren zoveel je wil.

  De eigen software van Sonoff werkt via een app over je WiFi verbinding waarmee apparaten alleen via deze app in en uit kunnen worden geschakeld. Verre van ideaal dus, en zeker voor ons als domoica fans, wij willen vrijheid om alles naar eigen wens in te richten. Waarmee ik niet wil zeggen dat de app niet functioneert, als je alleen Sonoff wifi producten zou gebruiken zal het zeker voldoen. Gelukkig is Arend druk met de implementatie van de Sonoff POW in ESPeasy en het vermogensverbruik kunnen we dan ook snel in Domoticz meenemen. Lees verder  Bericht ID 5410


 • NFC tags

  Heb jij een toestel dat beschikt over NFC technologie? Dan zullen deze Xiaomi NFC stickers zullen je leven makkelijker maken. Gebruik een applicatie (zoals Trigger) en stel alle taken in die je toestel moet uitvoeren als je deze tegen de NFC sticker drukt. De stickers zijn transparant en zijn tegen verschillende materialen aan te plakken (behalve metaal).

  Zodra de Xiaomi NFC Tags geactiveerd zijn besparen ze jou veel tijd. Wanneer je jouw toestel tegen de tag houdt kun je bijvoorbeeld instellen dat de telefoon automatisch op stil gaat, de wekker aangaat, Bluetooth aan- of uitzet, de helderheid van je scherm wijzigt of de agenda geopend wordt. De mogelijkheden zijn groot en het voorkomt dat je alles handmatig moet instellen, experimenteer zelf en ontdek hoe handig de Xiaomi NFC Tags kunnen zijn!

  Maar met domotica in combinatie met Domoticz op een Raspberry Pi kan nog veel meer, je kunt dan je hele huis besturen met NFC tags in de vorm van stickers of geschroefde tags.

  Wat kun je besturen? Dat is in feite oneindig, alles wat is te schakelen op de een of andere manier zou je met een NFC-TAG kunnen sturen, alleen je eigen vindingrijkheid kan een grens stellen aan de onbegrensde mogelijkheden van Domotica….. Lees ook KLIK & KLIK of KLIK en natuurlijk deze KLIK


 • Arduino GSM Shield

  GSM/GPRS-shield

  • Telefoon, sms en mobiel internet
  • Quadband-GSM/GPRS-module
  • Module: M10, Quadband-GSM/GPRS
  • Bruikbare requenties: GSM850 MHz, GSM900 MHz, DCS1800 MHz, PCS1900 MHz
  • max. snelheid: 85,6 kbps
  • Aan te sturen met AT-opdrachten

  Lees verder  Bericht ID 5410


 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla, een geniale zonderling

  Nikola Tesla werkte aan een methode om gedachten te fotograferen en aan een straal waarmee hij een miljoen soldaten tegelijk kon doden. Maar hij was ook een van de sleutelfiguren in de wereldwijde elektrificatie die rond 1880 begon. De excentrieke uitvinder stierf 75 jaar geleden.

  Op 7 januari 1943 besloot een kamermeisje van het New Yorker Hotel het bordje DO NOT DISTURB dat de hoogbejaarde Nikola Tesla twee dagen eerder had opgehangen te negeren. In de kamer trof ze het levenloze lichaam van de vaste hotelgast aan, die ook in Nederland bekendstond als ‘de magiër onder de geleerden’ en ‘de grootste nog levende uitvinder van Amerika’.

  Tesla was in de tweede helft van zijn leven uitgegroeid tot het stereotype van de maffe geleerde, een eenzame zonderling die in zijn hotelkamers gewonde duiven verzorgde en naar eigen zeggen van een van die duiven hield ‘zoals een man van een vrouw’. Kort voor zijn overlijden draaide het eerste Superman-tekenfilmpje (The Mad Scientist, 1941) in de Amerikaanse bioscopen. Daarin gaat Superman de strijd aan met een geleerde, die met zijn electrothanasia ray op het punt staat de wereld te vernietigen en die onmiskenbaar was gebaseerd op Tesla, met in plaats van een duif een gier aan zijn zijde.

  Nikola Tesla: 'de magiër onder de geleerden'.
  Nikola Tesla: ‘de magiër onder de geleerden’.

  De eerste telefooncentrale

  Nikola Tesla werd op 10 juli 1856 geboren als kind van Servische ouders in het dorp Smiljan, tegenwoordig in Kroatië, destijds deel van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Tesla vertelt in zijn autobiografie My Inventions (1919) dat hij op de middelbare school gefascineerd was geraakt door elektriciteit. De jonge uitblinker koos voor een studie aan de technische universiteit in het Oostenrijkse Graz.

  Na een lange experimentele fase, waarin elektra slechts praktische toepassingen vond in allerlei vormen van kwakzalverij en spiritisme, werd het natuurkundige fenomeen vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw voor het eerst werkelijk nuttig ingezet. Om te beginnen bij de eerste vorm van moderne telecommunicatie: de telegraaf. En rond Tesla’s studiejaren bij de eerste praktische elektrische verlichting en telefonie.

  Tesla brak zijn studie in Graz voortijdig af. In Boedapest hielp hij bij het opzetten van de eerste telefooncentrale. In 1882 werd hij aangenomen bij Thomas Edisons elektriciteitsmaatschappij in Parijs. Van daaruit was hij betrokken bij de oprichting van nieuwe elektriciteitscentrales in Frankrijk en Duitsland. Zijn snelgroeiende reputatie bezorgde hem na twee jaar een baan bij het moederbedrijf in New York City. Bij Edison Machine Works in de Lower Eastside werkte Tesla aan de bouw van een grote elektriciteitscentrale, aan de verbetering van generatoren en aan de ontwikkeling van booglampen voor straatverlichting.

  Tesla zou maar zes maanden bij Edison op de loonlijst staan en de twee hebben elkaar hooguit een paar keer ontmoet. Maar de levens van beide elektrotechnisch pioniers zullen voor de rest van de geschiedenis met elkaar verknoopt blijven. Vanwege hun professionele aanvaringen, maar ook door de fundamentele verschillen in temperament en karakter. Ze zijn in het openbaar niet altijd even aardig tegen elkaar geweest. Dat begon al met Tesla’s vertrek bij Edison Machine Works. Volgens Tesla wegens het niet-uitbetalen van beloofde bonussen.

  Na zijn vertrek in 1885 begon hij zijn eigen Tesla Electric Company. Terwijl Edisons elektriciteitscentrales gelijkstroom met een lage spanning produceerden, zette Tesla in op wisselstroom met een hoog voltage. Hij ging een partnerschap aan met Edisons grote concurrent, George Westinghouse. De concurrentiestrijd tussen Edison enerzijds en Westinghouse en Tesla anderzijds zal de geschiedenis in gaan als the war of the currents.

  Nikola Tesla in zijn laboratorium in Colorado Springs (1899) naast zijn zogeheten magnifying transmitter, die een spanning van miljoenen volt opwekt. Tesla gebruikt de trucfoto ter promotie van zijn plan voor de wereldwijde, draadloze distributie van elektriciteit.
  Nikola Tesla in zijn laboratorium in Colorado Springs (1899) naast zijn zogeheten magnifying transmitter, die een spanning van miljoenen volt opwekt. Tesla gebruikt de trucfoto ter promotie van zijn plan voor de wereldwijde, draadloze distributie van elektriciteit.

  Het was een bittere technische, commerciële en juridische strijd. Om het concurrerende systeem in diskrediet te brengen, speelde Edison in op de angst voor elektrische schokken, en hij ging zelfs zover dat hij onder meer kalveren en een kreupel paard liet elektrocuteren teneinde de gevaren van wisselstroom te demonstreren. Edison typeerde Tesla in die jaren als ‘a poet of science, zijn ideeën zijn magnifiek, maar uiterst onpraktisch’.

  Tweede Industriële Revolutie
  Uiteindelijk zou het door Tesla geperfectioneerde wisselstroomsysteem wereldwijd als winnaar uit de bus komen. Het belangrijkste voordeel van wisselstroom is dat het over grote afstanden met weinig energieverlies kan worden getransporteerd. Om die reden ging de bouw van de eerste waterkrachtcentrale bij de Niagara-watervallen in 1893 naar Westinghouse Electric en niet naar Edisons General Electric.

  Een andere reden voor het succes van wisselstroom houdt verband met een van Tesla’s belangrijkste uitvindingen: zijn in 1888 gepatenteerde inductiemotor, een elektromotor die draait op wisselstroom. Tesla’s wisselstroommotor was robuuster en minder onderhoudsgevoelig dan zijn voorgangers op gelijkstroom. Eerder had elektriciteit een revolutie veroorzaakt op het gebied van telecommunicatie en verlichting, nu bracht de komst van de elektromotor de mechanisering van de productie op een hoger plan met een eindeloze variatie aan apparaten: deegmachines, builmachines, zaagmachines, boormachines, polijstmachines, maalmachines, draaibanken, liften enzovoort. De wisselstroommotor was een van de drijvende krachten achter de Tweede Industriële Revolutie, die op haar beurt de basis heeft gelegd voor de moderne consumptiemaatschappij.

  Tesla demonstreert in 1898 het eerste radiografisch bestuurde bootje

  Het geld dat Tesla verdiende met zijn wisselstroompatenten maakte hem financieel onafhankelijk. Hij raakte geïnteresseerd in het verschijnsel elektromagnetische straling, met name in radiogolven, die in 1887 voor het eerst kunstmatig werden opgewekt door de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz. Een van zijn uitvindingen in deze jaren was de zogenoemde Tesla coil, een transformator waarmee een zeer hoge spanning en hoogfrequente wisselstroom kunnen worden opgewekt.

  De Tesla-transformator werd in de vroege jaren van de radiotechniek toegepast in de zendapparatuur voor draadloze telegrafie. Pas vlak na Tesla’s dood in 1943 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de Italiaanse natuurkundige Guglielmo Marconi het eerste trans-Atlantische radiocontact in 1901 had verwezenlijkt met de door Tesla gepatenteerde transformator. Vanaf 1893 experimenteerde Tesla met radiografische besturing. In 1898 demonstreerde hij in de New Yorkse Madison Square Garden-evenementenhal het eerste radiografisch bestuurde bootje.

  Al in 1926 voorspelt Tesla de komst van mobiele telefoons

  Interplanetaire begroeting
  Terwijl Edison in de eerste plaats een zakenman was die keek wat haalbaar was, ontpopte Tesla zich steeds meer als een visionair. Zo verklaarde hij in 1901 in het tijdschrift Collier’s Weekly dat hij rekening hield met de mogelijkheid dat de regelmatige radiosignalen die hij had opgevangen een van Venus of Mars afkomstige interplanetaire begroeting waren. Daar staat tegenover dat hij – als het de toekomst van radiotechniek betrof – de spijker ook herhaaldelijk op de kop sloeg. Zo beschreef hij in 1926 al een draadloze combinatie van telefoon en televisie, ‘a man will be able to carry […] in his vest pocket’. Ook heeft hij vanaf 1907 herhaaldelijk de komst van onbemande, radiografisch bestuurde militaire vliegtuigen aangekondigd. Tesla’s ‘revolutie in de krijgskunst’ heeft wat vertraging opgelopen, maar is met het toenemend militaire belang van drones inmiddels niet meer te stuiten.

  Zijn meest ambitieuze project was de raadselachtige Wardenclyffe Tower, die hij 1901 liet bouwen aan de noordkust van Long Island. De 57 meter hoge zendmast was aanvankelijk bedoeld om berichten, geluid en zelfs faxbeelden naar de andere kant van de oceaan te zenden. Maar om zijn concurrentiepositie ten opzichte van Marconi te verbeteren, besloot hij zijn ambitieniveau te verhogen.

  In 1901 vertilt Tesla zich met de bouw van de Wardenclyffe Tower. Die moet het begin zijn van een wereldwijde draadloze energievoorziening, maar het project wordt voortijdig afgelast.
  In 1901 vertilt Tesla zich met de bouw van de Wardenclyffe Tower. Die moet het begin zijn van een wereldwijde draadloze energievoorziening, maar het project wordt voortijdig afgelast.

  De Wardenclyffe Tower zou niet alleen het begin van een draadloos communicatienetwerk moeten vormen, maar ook van een wereldwijde draadloze energievoorziening. Tesla’s plan was gebaseerd op de aanname dat je onze planeet kunt beschouwen als een enorme bolvormige condensator, met de vaste aarde en de bovenste laag van de atmosfeer als geleiders. Hij meende dat ontvangstapparatuur op elke denkbare plaats op het aardoppervlak in staat moest zijn om de vanuit de Wardenclyffe Tower verzonden stroom te ontvangen. Draadloze elektriciteitsdistributie zou de exploitatie van afgelegen energiebronnen mogelijk maken en zelfs de meest afgelegen locaties van elektra kunnen voorzien.

  Hoewel er nog altijd mensen zijn die de mogelijkheid van Tesla’s World Wireless System niet willen uitsluiten, luidt de communis opinio in wetenschappelijke kringen dat het onuitvoerbaar is. Ook Tesla’s belangrijkste geldschieter, de bankier J.P. Morgan, geloofde er niet in en trok zich terug. In 1906 beëindigde Tesla het project. De toren raakte in verval en werd in 1917 afgebroken.

  Speculatieve wetenschap
  Er is niet veel fantasie voor nodig om de Wardenclyffe Tower te zien als Tesla’s hoogstpersoonlijke Toren van Babel. Het te hooggegrepen project luidde zijn professionele en persoonlijke teloorgang in. Hij bleef actief als onderzoeker en uitvinder, maar zonder succes. Vanaf 1900 verkaste hij van hotel naar hotel, telkens met achterlating van een stapel onbetaalde rekeningen. Daags na het overlijden van Thomas Edison in 1931 publiceerde Tesla een portret in The New York Times, waarin hij benadrukte dat Edisons werkmethode ‘extreem inefficiënt’ was. ‘Een beetje theorie en rekenwerk had hem 90 procent werk gescheeld.’ Tussendoor stipte Tesla, die zelf leed aan smetvrees, ook nog even Edisons ‘totale minachting voor de meest elementaire regels van hygiëne’ aan. Maar – vooruit – hij prijst zijn oude concurrent ook om zijn ‘grote genialiteit en onsterfelijke prestaties in het belang van de mensheid’.

  De oom van Donald Trump onderzoekt Tesla’s nalatenschap

  Op latere leeftijd legde Tesla zich steeds meer toe op wat je welwillend zou kunnen aanduiden als speculatieve wetenschap. Begin jaren dertig beweerde hij dat hij een motor had ontwikkeld die liep op kosmische straling en werkte hij aan een methode om gedachten te fotograferen. Het meest tot de verbeelding sprak zijn claim dat hij een wapen had uitgevonden dat een einde zou maken aan alle oorlogen. Zijn teleforce, een onwaarschijnlijk krachtige straal van geladen deeltjes, door journalisten omgedoopt tot death ray of ‘dodende straal’, was volgens Tesla in staat een leger van een miljoen soldaten of een luchtvloot van 10.000 vliegtuigen op een afstand van meer dan 300 kilometer te vernietigen.

  Na zijn overlijden in 1943 nam het Department of Justice het zekere voor het onzekere en beval de inbeslagname van Tesla’s aantekeningen. De FBI schakelde de gerenommeerde wetenschapper en elektrotechnisch ingenieur John Trump in om Tesla’s werk te beoordelen. Deze Trump – een oom van de 45ste president van de VS – rapporteerde: ‘Tesla’s gedachten en inspanningen gedurende de laatste vijftien jaar waren vooral speculatief, filosofisch en enigszins promotioneel van aard.’ En: ‘bevatten geen nieuwe, deugdelijke, werkzame principes of methodes om zulke resultaten te realiseren,’ aldus Trump, duidend op Tesla’s teleforce.

  Gedurende de franjeloze naoorlogse jaren raakte de flamboyante wetenschapper een beetje uit het zicht. Maar de laatste decennia is Tesla herontdekt. Hij duikt op in een eindeloze rij romans, strips, games, liedjes en films. In 2006 zette David Bowie bijvoorbeeld een elegante Tesla neer in de verfilming van de roman The Prestige. Zowel in fictie als in non-fictie heeft het beeld van de gestoorde geleerde plaatsgemaakt voor dat van het miskende genie. Als het volmaakte tegenbeeld van de kille en geldbeluste zakenman Edison wordt Tesla op het schild geheven als een gentleman, als man met beschaving en visie.

  In 1892 reist Tesla naar Europa voor een reeks lezingen over zijn experimenten met wisselstroom. De gravure verbeeldt zijn voordracht voor de Société Française de Physique (SFP) in Parijs.
  In 1892 reist Tesla naar Europa voor een reeks lezingen over zijn experimenten met wisselstroom. De gravure verbeeldt zijn voordracht voor de Société Française de Physique (SFP) in Parijs.

  ​Complottheorieën
  De ijver waarmee men Tesla zijn verdiende plaats in de techniekgeschiedenis heeft willen geven, heeft geleid tot een paar wijdverspreide misvattingen. Zo wordt hij vaak opgevoerd als de uitvinder van wisselstroom, terwijl daarmee al een kwarteeuw voor zijn geboorte werd geëxperimenteerd. Ook wordt uit het oog verloren dat Tesla tijdens zijn leven helemaal niet werd miskend, maar – ondanks zijn eigenaardigheden – tot het einde aan toe juist met alle egards werd omgeven. Bij leven is hij geëerd met talloze onderscheidingen en collega-wetenschappers als lord Kelvin, Albert Einstein én Thomas Edison hebben zich vol bewondering over hem uitgesproken.

  Tesla’s speculatieve wetenschappelijke projecten en beweringen vormen een vruchtbare bodem voor een baaierd aan alternatieve historische analyses. De inbeslagname van zijn aantekeningen na zijn overlijden gaf aanleiding tot speculaties dat men in het diepste geheim Tesla’s onmogelijk geachte uitvindingen alsnog heeft uitgewerkt. Volgens een andere complottheorie zouden Tesla’s experimenten met draadloze elektra zijn gesaboteerd, omdat voor iedere wereldburger vrij af te tappen energie commerciële exploitatie onmogelijk zou hebben gemaakt.

  Tekenend voor Tesla’s inlijving in de pseudowetenschappelijke wereld is dat een van de weinige in het Nederlands verschenen boeken van of over hem, de in 2011 vertaalde autobiografie De toekomst is van mij, afsluit met een bijlage waarin de redactie ’s mans horoscoop heeft laten trekken. Op internet neemt Tesla’s postume carrière als visionair en miskend genie soms onbedoeld grappige vormen aan.
  Zo leiden de zoektermen ‘Trump’, ‘Tesla’ en ‘time travel’ naar de theorie dat oom John Trump in Tesla’s aantekeningen de instructies aantrof voor de bouw van een tijdmachine, dat hij die heeft doorgespeeld aan zijn neef en dat Donald Trump zijn onwaarschijnlijke succes te danken heeft aan zijn voorkennis als tijdreiziger.