ESP32 – Installatie onder Linux Mint ESP-IDF

Installatie onder Debian/Ubuntu/Linux Mint van ESP-IDF

Open een terminal en voer uit:

sudo apt-get install git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-venv cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0

Nog steeds in de terminal, ter controle voer uit:
python3 version

Nu gaan we ISP-IDF installeren:


mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git

De volgende stap:

cd ~/esp/esp-idf
./install.sh esp32

Of om alle software te installeren:

./install.sh all

ESP toevoegen aan je path:

. $HOME/esp/esp-idf/export.sh

Ter controle voer je uit:

esptool.py versie

Uw resultaat zou er ongeveer zo uit moeten zien:

Voer uit in je terminal: esptool.py version
Voer uit in je terminal: esptool.py version
Voorbeelduitvoer van de bovenstaande opdracht