RFID RC522 module

Arduino MEGA - RFID RC522
Arduino MEGA – RFID RC522

RFID wie wil daar nu niet mee aan de slag, ben benieuwd wat er allemaal van dit soort tags in je huis te vinden zijn. Mischien zelfs de hond en de kat wel! Een dag of 12 geleden besteld bij BangGood voor € 2 en ook nog gratis verzonden.
Ik gebruik in dit voorbeeld de Arduino MEGA, maar dit is voor alle andere Arduino bordjes en klonen ook bruikbaar.

De RC522 RFID kaart lezer communiceert met de kaarten en tags door gebruik van een 13.56MHz elektromagnetisch veld. (ISO 14443A standaard tags) Het MIFARE systeem.

Wat hebben we nog meer nodig:

 1. De librarie SPI (zit standaard in Arduino) KLIK om te downloaden
 2. De librarie RFID KLIK om te downloaden

Op de RFID RC522 hebben we de volgende aansluitingen van links naar rechts:: SDA – SCK – MOSI – MISO – IRQ – GND – RST – VCC, om deze te gebruiken met de Arduino MEGA sluite we deze als volgt aan:

 1. SDA naar pin D9 van de Arduino MEGA
 2. SCK naar pin D52 van de Arduino MEGA
 3. MOSI naar pin D51 van de Arduino MEGA
 4. MISO naar pin D50 van de Arduino MEGA
 5. IRQ is ongebruikt
 6. GND naar GND van de Arduino MEGA
 7. Reset naar pin D8 van de Arduino MEGA
 8. VCC naar 3,3 Volt van de Arduino MEGA

De pin aansluitingen voor de Arduino Uno en Nano zijn als volgt: (dit dan natuurlijk ook aanpassen in de sketch)

 1. SDA naar pin D10 van de Arduino Uno of Nano
 2. SCK naar pin D13 van de Arduino Uno of Nano
 3. MOSI naar pin D11 van de Arduino Uno of Nano
 4. MISO naar pin D12 van de Arduino Uno of Nano
 5. IRQ is ongebruikt
 6. GND naar GND van de Arduino Uno of Nano
 7. Reset naar pin D9 van de Arduino Uno of Nano
 8. VCC naar 3,3 Volt van de Arduino Uno of Nano

Nu nog de code voor de RFID-RC522 in combinatie met de Arduino Mega: KLIK om te downloaden.

/*
/* Include the standard Arduino SPI library */
#include
/* Include the RFID library */
#include

/* Define the DIO used for the SDA (SS) and RST (reset) pins. */
#define SDA_DIO 9
#define RESET_DIO 8
/* Create an instance of the RFID library */
RFID RC522(SDA_DIO, RESET_DIO);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
/* Enable the SPI interface */
SPI.begin();
/* Initialise the RFID reader */
RC522.init();
}

void loop()
{
/* Has a card been detected? */
if (RC522.isCard())
{
/* If so then get its serial number */
RC522.readCardSerial();
Serial.println(“Card detected:”);
for(int i=0;i<5;i++)
{
Serial.print(RC522.serNum[i],DEC);
//Serial.print(RC522.serNum[i],HEX); //to print card detail in Hexa Decimal format
}
Serial.println();
Serial.println();
}
delay(1000);
}

RFID RC522 pinout
RFID RC522 pinout

Kopen bij Banggood, gebruik deze link, dan kunnen we deze website betaalbaar houden!