Soldeerrook inademen is gevaarlijk

Rookinademing ontstaat, zoals het woord al zegt, bij het inademen van rook. Of bij blootstelling aan verbrande gas producten. Bij branden of andere grote rookontwikkeling kan rook iemand verwonden of doden. Dit kan zijn door een combinatie van terminale schade, vergiftiging, longirritatie en/of longzwelling aan te richten in uw lichaam. De verwondingen worden veroorzaakt door diverse stoffen die vrijkomen bij brand.

Maar dat is bij solderen toch niet van toepassing zult u denken… Maar als u regelmatig in een niet of onvoldoende geventileerde ruimte zit te solderen is ook uw gezondheid in gevaar.

Bij solderen komen veel schadelijke stoffen vrij, u moet hierbij denken aan o.a. koolstofmonoxide, cyanide en andere verbrande materialen. Rook bevat altijd koolstofmonoxide en koolstofdioxide. Echter kan het ook nog andere chemicaliën bevatten zoals aldehyden, zwaveldioxide, stikstofdioxide of tolueen.Om nog maar te zwijgen over de fijnstof die vrijkomt met deeltjes lood, tin en flux, deze zijn vaak kleiner dan 10nm en extreem schadelijk bij langere blootstelling.

Zeker bij desolderen weten we nooit wat er precies is gebruikt en welke stoffen er in de componenten en printplaat zijn gebruikt.

Symptomen wanneer u regelmatig soldeerrook inademt:
Wanneer u rook heeft ingeademd, kan dat verschillende gevolgen voor uw lichaam hebben. Ieder persoon die regelmatig soldeerrook heeft ingeademd en een van onderstaande klachten heeft moet dan ook zijn luchtwegen, ademhaling en circulatie laten nakijken.

  • Hoesten: Dit symptoom komt het vaakst bij rookinademing. Hoesten treedt op wanneer de slijmvliezen van de vluchtwegen geïrriteerd zijn en meer slijm loslaat. Dit leidt uiteindelijk tot hoesten.
  • Kortademig: Dit kan veroorzaakt worden door direct letsel aan het luchtwegkanaal. Dit heeft een verlaging van lucht naar het bloed als gevolg. Wanneer rook chemicaliën bevat of wanneer cellen geen lucht krijgen, dan kan dit leiden tot snel ademen. Dit doet u om het letsel te kunnen compenseren.
  • Hoofdpijn: Koolstofmonoxide is terug te vinden in alle rooksituaties. Dit kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en overgeven.
  • Mentale status: Weinig zuurstof binnen krijgen kan leiden tot verwarring, flauwvallen, aanvallen en in de ergste gevallen; coma.
  • Ogen:  In sommige gevallen, raken ogen geïrriteerd. Ze worden rood door de rook. Het is zelfs mogelijk dat uw hoornvliezen kunnen verbranden wanneer de rook warm genoeg is.

Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van rookinademing op lange termijn? Verschillende studies hebben hier naar gekeken.

  • hoesten
  • kortademigheid
  • astma

Conclusie:
Soldeerrookinademing wordt geassocieerd met letsel aan de luchtwegen. De gevolgen kunnen dan ook langere tijd aanhouden of zelfs chronisch worden.


Een reactie op Soldeerrook inademen is gevaarlijk

  1. Pingback:Frank