MQTT installeren en configureren in Domoticz

De eerste pagina die we moeten volgen is Domoticz MQTT wiki.

Log in op je Domoticz server, ik mijn geval een Raspberry Pi, en ik gebruik daarvoor Putty.
We gaan eerst alles updaten en dan de volgende pakketten installeren: NPM, Node.js, Node RED en Mosquitto.

sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
sudo apt install npm 
sudo npm install npm@latest -g
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo npm install -g mqtt url request nodemon
sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients

Na deze installatie gaan we onze Domoticz installatie en kiezen voor de Hardware pagina: Instellingen > Hardware. Hier gaan we een nieuwe ‘MQTT client Gateway met LAN interface’ aanmaken.