ESP32 installeren in Arduino onder Linux

Om je bordje te kunnen gebruiken onder Arduino moet je de juiste drivers en software in Arduino installeren, dit doen we als volgt:

Als je dit nog niet hebt gedaan, geef jezelf rechten om je usb poorten te benaderen, dit doe je door jezelf toe te voegen aan ‘dialout’ of via de opdracht in je terminal: ($USER verander je natuurlijk in $en-je-eigen-gebruikernaam)

sudo usermod -a -G dialout $USER

Nu hebben we ‘git’ nodig, deze installeren we met:

sudo apt-get install git

Vervolgens halen we pip met:

wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

en we voeren uit:

sudo python get-pip.py

En nu installeren we pyserial:

sudo pip install pyserial

Nu moeten we naar de installatie van Arduino om de rest van installatie uit te voeren:

Open een terminal en blader naar /opt/arduino”versie”

in mijn geval is dat /opt/arduino-1.8.5

Voer uit:

cd /opt/arduino-1.8.5

cd hardware

md espressif

cd espressif

Nu voeren we uit:

git clone https://github.com/espressif/arduino-esp32.git esp32

cd esp32/tools/

python get.py

Start nu Arduino opnieuw op en bij de bordje kun je nu “ESP32 Dev Module” selecteren.

Je ESP32 is nu beschikbaar in Arduino.


NB. Ik had zelf een foutmelding na de installatie: Ongeldige bibliotheek gevonden in /opt/arduino-1.8.5/hardware/espressif/esp32/libraries/BLE: /opt/arduino-1.8.5/hardware/espressif/esp32/libraries/BLE

Om dit op te lossen voeren we uit:

cd /opt/arduino-1.8.5/hardware/espressif/esp32

git submodule update --init --recursive

En de juiste bestanden zijn toegevoegd.