Geluid meten met de Raspberry PI

apt-get update && apt-get upgrade

apt-get update && apt-get --yes dist-upgrade

apt-get autoremove

apt-get autoclean

reboot

Nu kunnen we met het up-to-date systeem verdergaan met de installatie; we voeren uit:

sudo apt-get install python-pip

sudo apt install python3-pip

sudo pip3 install ipython

sudo pip3 install simplejson

sudo apt-get install python-requests

pip install requests

pip install pyusb

sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev

sudo apt-get install python-usb python3-usb

sudo apt-get install portaudio19-dev python-dev alsa-utils python-docutils
pip install soundmeter --allow-all-external --allow-unverified pyaudio
sudo apt-get install libav-tools

We kunnen eerst eens kijken met ‘lsusb’ wat er is aangesloten op de usb poort; voer uit:

lsusb

of voor een wat meer per poort op apparaat; voer uit:

usb-devices

(voor een lijst met USB id’s en hun fabrikanten zie: http://www.linux-usb.org/usb.ids) of KLIK voor de lijst van 5 november 2019

Download soundmeter pakket van github https://github.com/swb1701/RaspberryPi/tree/master/soundmeterMirror bestand bij colandino.nl

Plaats de bestanden soundmeter-ui.py en soundmeter.py in /home/pi/

Plaats soundmeter in /etc/init.d/ en voer uit:

update-rc.d soundmeter defaults

De scripts in je home directory ‘/home/pi/’ moeten wel de juiste rechten hebben om deze te kunnen uitvoeren, dit doen we met ‘chmod +x’ voer uit:

chmod +x /home/pi/soundmeter.py

chmod +x /home/pi/soundmeter-ui.py

Je kunt scripts ook uitvoeren met de volgende opdracht, voer uit:

sudo python /home/pi/soundmeter.py

sudo python /home/pi/soundmeter-ui.py

 

Onder bewerking en test, laatste update 9 november 2019