Explane

Explane is een app waarmee burgers de geluidbelasting door vliegtuigen voor de omgeving snel en eenvoudig in beeld kunnen brengen. Het luchtvaartverkeer veroorzaakt geluidsoverlast voor omwonenden. De app kan een bijdrage leveren aan het huidige maatschappelijk debat over de snelle groei van het luchtvaartverkeer en de impact daarvan op de omgeving.

Meten met Explane

Explane meet het piekniveau van vliegtuiggeluid. Daardoor kunnen metingen van burgers een belangrijke aanvulling zijn op de jaargemiddelden waarmee de overheid en de luchtvaartsector rekenen. Dit is van belang voor het maatschappelijk debat, want juist de piekniveaus ervaren bewoners als overlast.

Met één druk op de knop meet de app Explane het geluidsniveau van een passerend vliegtuig en koppelt dit getal aan de datum, de tijd en de locatie van de meting. Ook haalt de app gegevens van het betreffende vliegtuig op. Deze gegevens worden verzameld in een openbare database. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen op de site (https://reports.explane.org) inzoomen op de gegevens die voor hen van belang zijn.

Iedereen kan de app Explane gratis downloaden (https://explane.org). De app is beschikbaar voor zowel iPhone als Android en is wereldwijd te gebruiken. De app werd in januari 2019 gelanceerd en was een half jaar later al 50.000 keer gedownload in Nederland.

De makers van Explane willen het in de toekomst ook mogelijk maken op vaste locaties continu te meten. Daarvoor wordt gewerkt aan een sensor met microfoon op basis van een kleine en goedkope computer, de Raspberry PI. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  werkt aan een soortgelijke goedkope geluidmeetkit.

De TU Eindhoven start op korte termijn een onderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de Explane-metingen.  Deze metingen zijn minder nauwkeurig dan metingen met gekalibreerde geluidsmeters. Maar door het grote aantal metingen en als aanvulling op gekalibreerde metingen zijn ze toch heel interessant voor beleidsmakers en wetenschappers. Op basis van de evaluatie van de TU kunnen de meetgegevens worden gefilterd of gecorrigeerd, waardoor een nog betrouwbaarder beeld ontstaat.

Het RIVM gaat kijken of de meetgegevens opgenomen kunnen worden in het Samen Meten dataportaal, zodat deze gegevens voor nog meer geïnteresseerden beschikbaar komen.

Bekijk alle metingen via https://reports.explane.org/nl/

BRON: https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten/explane