Letscontrolit plugin lijst

De lange lijst met plugins die ESP Easy ondersteund. (Alleen die met status NORMAAL)

Nummer Status Type Github link
P001 NORMAL Switch Input P001_Switch.ino
P002 NORMAL Analog Input P002_ADC.ino
P003 NORMAL Generic P003_Pulse.ino
P004 NORMAL Environment P004_Dallas.ino
P005 NORMAL Environment P005_DHT.ino
P006 NORMAL Environment P006_BMP085.ino
P007 NORMAL Extra IO P007_PCF8591.ino
P008 NORMAL RFID P008_RFID.ino
P009 NORMAL Extra IO P009_MCP.ino
P010 NORMAL Light/Lux P010_BH1750.ino
P011 NORMAL Extra IO P011_PME.ino
P012 NORMAL Display P012_LCD.ino
P013 NORMAL Distance P013_HCSR04.ino
P014 NORMAL Environment P014_SI7021.ino
P015 NORMAL Light/Lux P015_TSL2561.ino
P016 NORMAL Communication P016_IR.ino
P017 NORMAL RFID P017_PN532.ino
P018 NORMAL Dust P018_Dust.ino
P019 NORMAL Switch input P019_PCF8574.ino
P020 NORMAL Communication P020_Ser2Net.ino
P021 NORMAL Regulator P021_Level.ino
P022 NORMAL Extra IO P022_PCA9685.ino
P023 NORMAL Display P023_OLED.ino
P024 NORMAL Environment P024_MLX90614.ino
P025 NORMAL Analog input P025_ADS1115.ino
P026 NORMAL Generic P026_Sysinfo.ino
P027 NORMAL Energy (DC) P027_INA219.ino
P028 NORMAL Environment P028_BME280.ino
P029 NORMAL Output P029_Output.ino
P030 NORMAL Environment P030_BMP280.ino
P031 NORMAL Environment P031_SHT1X.ino
P032 NORMAL Environment P032_MS5611.ino
P033 NORMAL Generic P033_Dummy.ino
P034 NORMAL Environment P034_DHT12.ino
P035 NORMAL Communication P035_IRTX.ino
P036 NORMAL Display P036_FrameOLED.ino
P037 NORMAL Generic P037_MQTTImport.ino
P038 NORMAL Output P038_NeoPixel.ino
P039 NORMAL Environment P039_Thermocouple.ino
P040 NORMAL RFID P040_ID12.ino
P041 NORMAL Output P041_NeoClock.ino
P042 NORMAL Output P042_Candle.ino
P043 NORMAL Output P043_ClkOutput.ino
P044 NORMAL Communication P044_P1WifiGateway.ino
P045 NORMAL Gyro P045_MPU6050.ino
P049 NORMAL Gases P049_MHZ19.ino
P052 NORMAL Gases P052_SenseAir.ino

Bron: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Official_plugin_list