LCD module 20×4 testen

1602 LCD met interface I2C
1602 LCD met interface I2C

Eerst gaan we de LCD display verbinden met de LCD 1602 adapter door de 16 contacten te solderen.

(De hier gebruikte 1602 module komt achter de LCD te zitten!

En niet er boven zoals ik op sommige fora heb gezien, dit is fout bij deze module)

20x4 LCD display
20×4 LCD display

 

 

Het aansluit is daarna simpel:

  1. GND gaat naar GND van de Arduino
  2. VCC gaat naar 5 Volt op de Arduino
  3. SDA gaat naar SDA op de Arduino
  4. En SCL gaat naar SCL op de Arduino

Nu heb je nog 2 libraries nodig:

  1. Wire KLIK
  2. LiquidCrystal_I2C KLIK
  3. En een klein stukje code KLIK

 

#include Wire.h
#include LiquidCrystal_I2C.h

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

void setup()
{
lcd.init(); // initialize the lcd

// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Hallo bezoeker!”);
delay(1000);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Ga snel naar:”);
delay(1000);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(“http://colandino.nl”);
delay(1000);
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(“Ontwerp door Colani”);
}

void loop()
{
}

Selecteer in je Arduino software het juiste bord wat je wil gebruiken en de juiste COM-poort, en uploaden maar.