ENC28J60 Ethernet module

Ethernet module gebaseerd op de ENC28J60 chip.

Deze module werkt op 3,3 Volt en maakt het mogelijk om netwerk verkeer de zenden / ontvangen met de Arduino. De Ethernet Controller (ENC28J60) is een zogenaamd SPI device en gebruikt de SPI pinnen (10, 11, 12, 13) van je Arduino.

Aansluiten als volgt:

(ENC = ENC28J60 module aansluiting):
– ENC SO -> Arduino pin 12
– ENC SI -> Arduino pin 11
– ENC SCK -> Arduino pin 13
– ENC CS -> Arduino pin 10
– ENC VCC -> Arduino 3V3 pin
– ENC GND -> Arduino Gnd pin

Indien er geen netwerkverbinding kan worden opgezet, en of de lampjes op ENC28J60 niet branden, aansluiten op 5 Volt is dan vaak de oplossing.

arduino-enc28j60-ds18b20Een sketch om deze te testen KLIK


Een reactie op ENC28J60 Ethernet module

  1. Pingback:Colani's Arduino Home | Sketchbook