Sketchbook

4 kanaal relais module

DHT11

DHT22

DS18B20

Een sketch om DS18B20 sensor-adressen te achterhalen KLIK

Een sketch om meerdere DS18B20 sensoren uit te lezen KLIK

Webserver met W5100 en DHT 11: KLIK

Webserver met de ENC28J60 Ethernet module KLIK

Een sketch om de TowerPro SG90 9G servo te testen KLIK

Een sketch om de ultrasone afstandsmeter HC-SR04 te testen KLIK

RF 433 FS1000A MXFS03V zender testen KLIK

RF 433 MX05C ontvanger testen KLIK