Disable IPv6 op de Raspberry PI

IPv6 zit ingebouwd in de kernel, het is geen module die je kan uitschakelen.

Om IPv6 te ‘disablen’ voeg je onderstaande regel toe aan je aan het einde van je /boot/cmdline.txt
sudo nano /boot/cmdline.txt
En voeg achteraan de regel (na een spatie) onderstaande toe:

ipv6.disable=1

Sla de wijzigingen op, dit doe je met ctrl+x, y, enter.

Nu gaan we naar de map /etc, voer uit:

cd /etc

sudo nano /etc/sysctl.conf

En we voegen de volgende regels onderaan het bestand toe:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.[interface].disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.[interface].disable_ipv6 = 1

LET OP: wijzig interface in de laatste 2 regels in je huidige interface naam, op te vragen met ifconfig

Sla de wijzigingen op, dit doe je met ctrl+x, y, enter.

En we voeren de wijzigingen door met:

sudo sysctl -p

Of met een reboot…