Raspberry PI Sysbench temp test

Eerst installeren we sysbench met de volgende opdracht, voer uit:

sudo apt-get install sysbench -y

En we maken het bestand temp_test.sh met de volgende opdracht, voer uit:

cd /home/pi

touch temp_test.sh

Nu moeten we nog wat Python code in dit bestand zetten en dat doen we met nano, voer uit:

nano /home/pi/temp_test.sh

En we voeren onderstaande code in:

#!/bin/bash 
clear 
#Een korte loop voor temptest 
for f in {1..7} 
do 
vcgencmd measure_temp
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 --num-threads=4 run>/dev/null 2>&1
done

Sla de wijzigingen op, dit doe je met ctrl+x, y, enter.

Nu moeten we het bestandje nog uitvoerbaar maken, voer uit:

chmod +x /home/pi/temp_test.sh

En we starten de test met, voer uit:

./temp_test.sh

Wil alleen de temperatuur om de paar seconden zien, voer dan uit:

watch -n 5 vcgencmd measure_temp

Ieder 5 seconden is er nu een meting welke in je terminal zichtbaar is.

Verder hebben we natuurlijk nog LM-sensors, die kunnen we installeren met de volgende opdracht, voer uit:

sudo apt-get install lm-sensors

Nu kun je kijken welke sensoren er op je systeem aanwezig zijn door deze te detecteren met:

sudo sensors-detect

Suc6