Tijd AM of PM?

Uitleg
Sommige klokken geven de tijd aan met AM of PM. Wat is het verschil?
Officieel komen de afkortingen uit het Latijn:
Ante meridiem (a.m.) aanduiding dat een tijdstip voor het middaguur is.
Post meridiem (p.m.) aanduiding dat een tijdstip ná het middaguur is.
 
Voorbeeld: 14:00 uur is dus 02:00 PM
 


 
Een paar ezelsbruggetjes:
AM of PM. akelige morgen (AM) en prettige middag (PM).
PM: Pro Midnight, AM: After Midnight
 
Verder zijn am en pm zijn makkelijk uit elkaar te houden, omdat de A eerst komt in het alfabet. AM is dus voor 12 uur ’s middags, PM erna.
“after midnight” of “preparing midnight”
 
At morning, Past morning
 


De termen worden afgekort als a.m./p.m., AM/PM, of ook A.M./P.M.
Men begint niet met 0 (nul) maar met 12 uur. Op 11.59 a.m. volgt 12.00 p.m., op 12.59 p.m. volgt 1.00 p.m., en op 11.59 p.m. volgt 12.00 a.m. In deze context is 12 dus minder dan 1.

In het Nederlands spreekt men ook van voormiddag en namiddag (v.m. en n.m. of vm en nm).
Bijvoorbeeld, 8.00 a.m. is 8 uur ’s morgens, dus 08.00 uur en niet 20.00 uur.

Dergelijke tijdsaanduidingen zijn met name in Engelstalige landen gebruikelijk. In Nederland, België en de meeste andere Europese landen is een 24-urige tijdsaanduiding tegenwoordig standaard, althans bij schriftelijk gebruik. In het dagelijks spraakgebruik is het meestal de gewoonte dat men het 12-uurssysteem gebruikt. Men zegt dus “acht uur” of “acht uur ’s avonds” en schrijft “20.00 uur” op.

Zomer en wintertijd:
Zo hebben we ook nog de zomertijd, in het voorjaar gaat de klok dus een uur vooruit.
 
En het aantal dagen van de maand:
 
Onthouden:
Dertig dagen heeft November, April, Juni en September.
 
Alternatieven:
De anderen hebben er dertig-en-één, behalve Februari alleen. Die heeft er 4 maal 7 en in het schrikkeljaar nog één daarneven.
30 dagen heeft november, april, juni en september. Februari heeft er 28 OF 29 alleen. De rest hebben er 30+1.
30 dagen heeft september, april, juni en november, de anderen hebben er 30 en één behalve februari alleen die heeft er 28 of ook wel 29.