Raspberry Pi – pinout

Raspberry Pi A en B GPIO Sheet

raspberry pi gpio sheet

raspberry pi 1 volledige pinout sheet

raspberry pi A en B gpio sheet (rev1)

raspberry pi A en B gpio sheet (rev2)


Raspberry Pi B+ en Pi 2 B PIO Sheet

raspberry pi B+ en pi 2B gpio sheet


Raspberry Pi 2 Model B

Raspberry Pi 2 Model B pinout


Raspberry Pi GPIO extension board 2.1 en 2.2 pinout

Raspberry Pi GPIO extension board 2.1 en 2.2 pinout