Nova Fitness SDS011

Ook de SDS011 van Nova Fitness is een zeer goedkope deeltjesteller. Het maakt gebruik van een laser detector en meet fijnstof deeltjes van 0.3 tot 10 um.

De sensor wordt in een aantal projecten (o.a. het burgermeetproject Luftdaten van OK Lab in Duitsland) en steeds vaker door burgers gebruikt. In Duitsland heeft de LUBW (verantwoordelijk voor milieumetingen in de deelstaat Baden-Württemberg) de sensor ca twee maanden vergeleken met PM10 metingen met de officiële Grimm monitor. De vertaalde conclusies uit het Duitstalige rapport zijn:

Specificaties:
Download: SDS011-DATASHEET

De SDS011 maakt gebruik van het principe van laserverstrooiing om deeltjes tussen 0,3 en 10 µm in de lucht te detecteren. Dankzij de digitale uitgang en geïntegreerde ventilator werkt de module nauwkeurig en betrouwbaar.

Kenmerken SDS011

 • Precies en betrouwbaar: Laserdetectie, stabiel, goede consistentie
 • Snelle reactie: De reactietijd is minder dan 10 seconden als de randvoorwaarden veranderen.
 • Eenvoudige integratie: UART-uitgang (of IO-uitgang kan worden aangepast), ingebouwde ventilator
 • Hoge resolutie: resolutie van 0.3µg/m3

Kenmerken USB-adapter

 • Ontwikkeld voor Nova Fitness Laserstofsensor
 • CH340G UART naar TTL
 • 5 V Voeding
 • Win7/Win8/Win8/Win10 compatibel
 • max. 250 mA Uitgang
 • USB type A op aansluiting 5 pin pitch 2,0 mm
 • Acceptabele correlatie tussen PM10 gemeten met SDS011 en met referentie-apparatuur (Grimm) op dagen met luchtvochtigheid tussen 50-70% en concentraties lager dan 20 ug/m3
 • Duidelijke afwijkingen bij wisselvallige weersomstandigheden (luchtvochtigheid, luchtdruk, temperatuur)
 • Sensoren uit verschillende batches geven verschillende resultaten
 • De flow wordt niet geregeld, hetgeen leidt tot sterke schommelingen in het meetvolume (Vergelijk het met je eigen ademhaling, die is ook niet constant. Hier zou voor gecorrigeerd kunnen worden).

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de sensor toegepast in het vuurwerkexperiment 2017/2018. De softwarecode voor ESP-Arduino met Wifi is hier beschikbaar. De eerste resultaten van de sensoren zijn gepresenteerd op de TTN conferentie. In overleg met verschillende deelnemers aan het experiment wordt gewerkt aan een ijking van de resultaten van de sensoren. Daarbij gebruiken we de metingen van de officiële meetstations. Een inkijkje in de eerste resultaten is gegeven op de Smart City Update dag op 7 maart 2018 (zie de presentatie). Ook in ons onderzoek valt op dat de sensoren zeer gevoelig zijn voor vocht. Bij relatieve luchtvochtigheid boven 90% geven de sensoren 2 tot 5 maal hogere concentraties dan de officiele meetwaarden. Correcties lijken mogelijk, we blijven data verzamelen om dit verder te onderzoeken. De eerste ervaringen naar toepassen van correcties  voor hoge luchtvochtigheid zijn in een concept document van 12 juli 2018 beschreven. Een rekenvoorbeeld van de correctie voor luchtvochtigheid in Excel behorend bij dit document is hier gegeven. Het is nog onduidelijk in hoeverre de correcties geldig zijn bij luchtvochtigheden onder 50%!

Momenteel werkt het RIVM aan een analyse van SDS011 sensoren in Amsterdam in 2018.